ปรึกษาการจัดฟันกับทันตแพทย์ฟรี

ฟันปลอม

บริการ10

ฟันปลอม ถูกทำขึ้นมาเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป ช่วยเพิ่มความมั่นใจในรอยยิ้ม เพิ่มความสะดวกในการบดเคี้ยวอาหาร ช่วยให้การพูดออกเสียงชัดเจนได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงป้องกันปัญหาเกี่ยวกับขากรรไกร และปัญหาฟันซี่ที่เหลือล้มเอียง เคลื่อนตัวไปยังช่องว่างของเหงือกบริเวณใกล้เคียงที่สูญเสียฟัน ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้

ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนากันอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้การทำฟันปลอมมีการพัฒนาคุณภาพดีขึ้น ดูเป็นธรรมชาติแนบเนียนไปกับฟันแท้

ซึ่งยากต่อการมองหรือแยกแยะความแตกต่างได้ด้วยตาเปล่า คนไข้สามารถใช้งานได้ด้วยตัวเองอย่างสะดวกในการใส่เข้าหรือถอดออก จึงทำให้การทำฟันปลอมนิยมมากขึ้น

โดยทันตแพทย์จะเป็นผู้ประเมินในการทำฟันปลอมขึ้น เพื่อให้มีลักษณะเฉพาะเหมาะสมสวยงามตามแต่ละบุคคลนั่นเอง

ถ้าไม่ใส่ฟันปลอม จะมีผลกระทบอะไรไหม?

กรณีที่คนไข้ สูญเสียฟันตามธรรมชาติ จากอุบัติเหตุ หรือ ได้รับการถอนฟันออกไป
เกิดเป็นช่องว่างระหว่างฟันขึ้น จะส่งผลดังนี้

 • เรื่องของความสวยงาม แน่นอนว่าถ้าเป็นฟันซี่ด้านในมองเห็นได้ยาก อาจจะไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องความสวยงามแต่หากเป็นฟันซี่หน้าจะเห็นชัดเมื่อเวลา พูดหรือยิ้ม ดังนั้นแน่นอนว่าการทำฟันปลอมจะช่วยเติมเต็มความมั่นใจให้คนไข้ได้
 • ช่องว่างระหว่างฟัน อาจจะทำให้เกิดการสะสมอาหาร หากคนไข้แปรงฟันไม่ถูกวิธี จะทำให้มีปัญหาเรื่องของฟันผุ หรือ เหงือกอักเสบตามมา การทำฟันปลอมจึงสามารถช่วยเติมเต็มช่องว่างระหว่างฟัน เพื่อช่วยลดไม่ให้เศษอาหารหรือสิ่งสกปรกเข้าไปติดอยู่ตามช่องว่างนั้น ๆ ได้
 • ฟันที่อยู่ข้างเคียงอาจเคลื่อนตัวหรือเอียงเข้ามาในพื้นที่ช่องว่างได้ ซึ่งจะทำให้การสบพันมีคู่ล่างบนไม่ตรงกัน อาจจะทำให้ประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหารลดน้อยลงตามไปด้วย

ฟันปลอมถูกแบ่งออกเป็น 2 แบบ

 1. ฟันปลอมเเบบถอดได้
 2. ฟันปลอมแบบติดแแน่น

1.ฟันปลอมแบบถอดได้

ฟันปลอมชนิดถอดได้ เป็นฟันปลอมที่ทำขึ้นเพื่อเติมเต็มช่องว่างฟันให้กับคนไข้ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วคนไข้จะยังมีฟันธรรมชาติหลงเหลืออยู่ ทันตแพทย์จึงสามารถเลือกใส่เพียงบางส่วน เพื่อเติมเต็มช่องว่างของฟันให้เต็ม ฟันปลอมชนิดนี้จึงสามารถถอดออกมาล้างได้

ซึ่งฟันปลอมแบบถอดได้แบ่งออกเป็น ฟันปลอมโครงโลหะ, ฟันปลอมฐานพลาสติก

2.ฟันปลอมแบบติดแน่น

ฟันปลอมติดแน่นชนิดนี้ เป็นฟันปลอมแบบถาวรที่ยึดติดแน่นในช่องปาก โดยต้องอาศัยพื้นที่ว่างของช่องฟันที่ถูกถอนออกไป ประกอบกับบริเวณข้างเคียงยังมีฟันธรรมชาติของคนไข้เหลืออยู่ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ฟันธรรมชาตินี้เป็นตัวยึดหลัก เป็นการทำครอบฟันที่เป็นฟันปลอมยึดกับฟันธรรมชาติ ฟันปลอมชนิดนี้คนไข้ไม่สามารถถอดออกมาเพื่อทำความสะอาดภายนอกช่องปากได้

ซึ่งฟันปลอมแบบติดแน่นแบ่งออกเป็น ฟันปลอมติดแน่นด้วยสะพานฟัน และฟันปลอมติดแน่นด้วยรากเทียม

เลือกทำฟันปลอมแบบไหนดี ?

การเลือกทำฟันปลอมให้เหมาะกับคุณ ทันตแพทย์จะเป็นผู้แนะนำ และเลือกวิธีการรักษาให้เหมาะสมกับปัญหาที่คนไข้ประสบอยู่ หรือ เหมาะสมการใช้ชีวิตของคนไข้มากที่สุด ดังนั้นคนไข้จำเป็นต้องปรึกษาทันตแพทย์เพื่อให้การทำฟันปลอมออกมาได้เหมาะสมกับคุณมากที่สุด

ขั้นตอนการทำฟันปลอม

 1. ทันตแพทย์ให้ครับปรึกษาคนไข้ซักถามประวัติเบื้องต้น หลังจากนั้นจะเริ่มการตรวจช่องปาก ถ่ายรูป X-rayพร้อมพิมพ์แบบจำลองช่องปากคนไข้เพื่อให้คนไข้ทราบถึงปัญหา ให้คนไข้ได้วางแผนการรักษาร่วมกับทันตแพทย์
 2. ทันตแพทย์ตรวจการเรียงตัวของฟันคนไข้ พร้อมเลือกสีที่ใกล้เคียงกับฟันเดิมมากที่สุดเริ่มทำฟันปลอมบนแบบจำลองนั้น ให้ได้ฟันที่เข้ารูปสวยงามเหมาะสมขนาดพอดีกับบริเวณช่องว่าง หรือ ปากของคนไข้ อีกทั้งต้องมีการสบฟันที่ถูกต้อง และเหมาะสมอีกด้วย
 3. ทันตแพทย์เริ่มใส่ฟันปลอมให้กับคนไข้ ระหว่างนั้นจะแก้ไขตำแหน่งกดเจ็บควบคู่ไปด้วย ในการทำฟันปลอมทันตแพทย์จะนัดพบกับคนไข้ สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ทั้งนี้ระยะเวลาจะขึ้นอยู๋กับรูปแบบของฟันปลอมที่ทำขึ้น หลังจากใส่ฟันปลอมแล้วในช่วงเดือนแรก ทันตแพทย์อาจนัดพบคนไข้เพื่อเข้ามาติดตามปรับเปลี่ยนและตกแต่งฟันปลอม ให้พอดีกับช่องปากคนไข้มากที่สุด

การดูแลรักษาฟันปลอม

การดูแลรักษาฟันปลอมมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากเพียงเน้นเรื่องของความสะอาดเป็นหลักและถนอมการใช้งานฟันปลอมไม่เคี้ยวอาหารแข็งจนเกินไป โดยฟันปลอมแต่ละประเภทจะมีการดูแลที่แตกต่างกันดังนี้

การดูแลรักษาฟันปลอมแบบถอดได้

 • คนไข้ไม่ควรรับประทานอาหาร ที่มีความแข็งจนเกินไป เพราะทำให้ฟันปลอมต้องทำงานหนักจากบริเวณที่นำไปบดเคี้ยว อาจส่งให้ฟันปลอมหลุดออกมาขณะเคี้ยวอาหารได้
 • ระวังอย่าทำฟันปลอม ตกหรือหล่นพื้น เพราะอาจทำให้ส่วนประกอบของฟันปลอมบิดเบี้ยวหรือแตกหักได้
 • หลังทานอาหารควรทำความสะอาดฟันปลอมทุกครั้งด้วยนำสะอาด อาจใช้แปรงสีฟันขนนุ่ม ทำความอาดฟันปลอมร่วมกับน้ำเปล่าด้วย ไม่ควรใช้ยาสีฟันทำความสะอาดฟันปลอม เพราะในยาสีฟันมีตัวยาที่ช่วยในการขัดฟันอาจจะทำให้ฟันปลอมผุกร่อนหรือสึกได้
 • ใช้เม็ดฟู่ในการกำจัดเชื้อโรคบนฟันปลอมอาทิตย์ละ 1 ครั้งเพื่อสุขอนามัยที่ดี
 • ก่อนนอนควรถอดฟันปลอมแช่ในน้ำไว้ เพื่อรักษาและคงสภาพให้สมบูรณ์ที่สุด การเก็บไว้ในที่แห้งจะทำให้ฟันปลอมสามารถบิดเบี้ยวได้ และอาจส่งผลให้การใส่ฟันปลอมไม่แนบสนิทกับเหงือกเท่าที่ควร

การดูแลรักษาฟันปลอมแบบติดแน่น

การดูแลรักษาเหมือนฟันธรรมชาติ โดยให้คนไข้แปรงฟันเน้นบริเวณคอฟัน เหงือก เพื่อให้เศษอาหารที่เราทานเข้าไปแล้วติดตามซอกฟันหลุด

สามารถใช้ไหมขัดฟันร่วมทำความสะอาดตามช่องว่างของซอกฟันได้ และคนไข้ต้องตรวจสอบสภาพฟันกับทันตแพทย์ตามนัดให้สม่ำเสมอ

ปรึกษาการจัดฟันแบบใสกับทันตแพทย์ฟรี

Dr. Touch Ittikul
อ.ทพ.ธัช อิทธิกุล
Dr. Supatchai Boonpratham, Ph.D
อ.ดร.ทพ.สุพัฒชัย บุญประถัมภ์
Dr. Jarunard Theeraakarawipas
ทพญ.จารุนารถ ธีรอัครวิภาส
Dr. Kanokporn Iramaneerat, Ph.D
ดร.ทพญ.กนกพร ไอรมณีรัตน์
Dr.Kurupin Chaowakitcharoen
ทพญ.กุรุพินท์ เชาวกิจเจริญ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลในการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาในการใช้งานที่ดีของเว็บไซต์ หากท่านไม่ยอมรับเว็บไซต์นี้จะไม่สามารถวัดผล เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า