ทำไมต้องจัดฟันแบบใส Invisalign
ที่ Siam Family Dental Clinic

จัดฟันโดยอาจารย์ทันตแพทย์ผู้ได้รับเกียรติ ให้เป็นวิทยากร
อบรมคอร์สจัดฟันใส invisalign (Official Invisalign Speaker , Asia Pacific)
ให้กับทันตแพทย์ ในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์การจัดฟันกว่า 20 ปี
สร้างรอยยิ้ม Invisalign กว่า 1,000 เคส
จัดฟันโดยอาจารย์ทันตแพทย์ผู้ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากร อบรมคอร์สจัดฟันใส invisalign (Official Invisalign Speaker , Asia Pacific) ให้กับทันตแพทย์ ในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์การจัดฟันกว่า 20 ปี สร้างรอยยิ้ม Invisalign กว่า 1,000 เคส

ลงทะเบียนรับส่วนลด

รายละเอียด

 1. รับส่วนลดรวมมูลสูงสุด 25,000 บาท
  – ค่าปรึกษาและสแกนฟัน 3 มิติ 5,000 บาท
  – ค่า X-Ray 2 ฟิล์ม 2,400 บาท
  – ค่าติดปุ่มเคลื่อนฟันและกรอฟัน 8,000 บาท
  – ส่วนลดจากโปรโมชั่นเดิมมูลค่าสูงสุด 10,000 บาท
  • Invisalign Full จากราคาโปรโมชั่น149,000 บาท
   ลดเพิ่ม 10,000 บาท เหลือ 139,000 บาท
  • Invisalign Lite จากราคาโปรโมชั่น 106,000 บาท
   ลดเพิ่ม 5,000 บาท เหลือ 101,000 บาท
  • Invisalign i7 จากราคาโปรโมชั่น 69,000 บาท
   ลดเพิ่ม 3,000 บาท เหลือ 66,000 บาท
 2. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เท่านั้น
 3. เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้น จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อดำเนินการ
  ทำนัด โปรดรอรับสายจากเจ้าหน้าที่ตามเวลาที่ท่านระบุไว้
 4. โปรโมชั่นนี้งดร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่น
 5. ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือทอนได้
 6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่คลินิกกำหนด

Copyright ©2018 DentaClub. All right reserved.

Dr. Touch Ittikul
อ.ทพ.ธัช อิทธิกุล
Dr. Supatchai Boonpratham, Ph.D
อ.ดร.ทพ.สุพัฒชัย บุญประถัมภ์
Dr. Jarunard Theeraakarawipas
ทพญ.จารุนารถ ธีรอัครวิภาส
Dr. Kanokporn Iramaneerat, Ph.D
ดร.ทพญ.กนกพร ไอรมณีรัตน์
Dr.Kurupin Chaowakitcharoen
ทพญ.กุรุพินท์ เชาวกิจเจริญ