ทันตกรรมรากฟัน

ทดแทนฟันแท้ที่สูญเสียไป ใช้ชีวิตได้อย่างปกติด้วยรากฟันเทียม (Dental Implant) โดยทั่วไปรากฟันเทียม หรือรากเทียมผลิตจากวัสดุไทเทเนียม ซึ่งเป็นวัสดุคุณภาพสูง ใช้เป็นตัวฐานสำหรับฝังลงไปในกระดูกแนวฟัน เพื่อช่วยในการทำฟันเทียมแบบติดแน่น และแบบถอดได้ อีกทั้…